Převod organizační složky

Organizační složka slovenské firmy působící v ČR zaniká k 31. 12. 2018 převodem všech závazků a pohledávek do slovenské firmy. Jakým způsobem se tento převod účtuje? Jaké jsou povinnosti oznámení vůči FÚ? 

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    16. 5. 2019
  • Autor: Ing. Martin Bureš