Účtování porušení rozpočtové kázně

Prosím o podrobné popsání účtování porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. z pohledu ÚSC jako poskytovatele dotace. Prosím o popis účtování i porušení rozpočtové kázně dle § 22 odst. 6. Jedná se o sankce nebo vratky dotací? Jakými § v účetních předpisech se máme řídit?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    11. 1. 2019
  • Autor: JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.