Odpisy majetku pořízeného v průběhu roku

Účetní jednotka zakoupila v průběhu roku dlouhodobý hmotný majetek. Jeden majetek byl zařazen v měsíci březnu, další v měsíci červenci, další v měsíci listopadu. Všechny tři majetky jsou v odpisové skupině 2, účetní jednotka bude odpisovat rovnoměrně. Má tato účetní jednotka nárok zahrnout do daňových nákladů odpisy připadající ke každému majetku za celý rok, nebo pouze poměrnou část za jednotlivé měsíce kdy byl majetek zařazen?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    14. 3. 2019
  • Autor: Ing. Ivana Pilařová