Prodej nemovité věci z dědictví - zdanění

Když zdědí fyzická osoba po rodičích dům a ten následně prodá cca za 2 mil. Kč, má povinnost platit nějakou daň? Daň dědickou, z nemovitosti, z příjmu, případně jinou?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    21. 3. 2019
  • Autor: Ing. Jan Kašpar