Přijetí služby z třetí strany a DPH

Česká akciová společnost nakoupila doplněk SW pro e-shopy. Dodavatelem je australská společnost. Jak je to s DPH? Jsme povinni DPH přiznat a máme nárok na odpočet? A v případě že ano, do jakého řádku v přiznání k DPH částku uvedeme?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    5. 4. 2019
  • Autor: Ing. Martin Svoboda