Technické zhodnocení versus přímé náklady

Fyzická osoba podnikatel, plátce DPH, má v obchodním majetku dům, který plně využívá k podnikání. Na této nemovité věci provádí technické zhodnocení. Okolo domu na cestičky použil drť a kačírek. Musí se tento materiál zahrnout do technického zhodnocení a poté odepisovat nebo se může zahrnout do přímých daňových nákladů?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    13. 5. 2019
  • Autor: Ing. Jiří Vychopeň