Daňová uznatelnost členství v lékařské komoře

Mudr. Rychlý je zubní lékař. Pracuje jako zaměstnanec v Pomalém s. r. o., kde je jediným společníkem na plný úvazek. Má řádné smlouvy se zdravotními pojišťovnami, soukromá praxe na OSVČ vykonávána není. Členství v lékařské stomatologické komoře je "povinné". Roční příspěvek komoře platí na své jméno a rodné číslo. Je tento členský příspěvek daňově uznatelný v s. r. o.? FÚ v rámci kontroly vyloučil jako osobní náklad MUDr. Rychlého, výdaj nesouvisející s činností s. r. o. Bez členství není možné vykonávat řádný výkon povolání. Povolání vykonává v rámci zaměstnaneckého poměru. Příjmy z výkonu povolání jsou příjmem ke zdanění v s. r. o. 

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    14. 5. 2019
  • Autor: Ing. Christian Žmolík