Přiznání k DPH a kontrolní hlášení při zpětné registraci k DPH

Podnikatel, neplátce DPH, překročil v měsíci 2/2018 obrat pro povinnou registraci k DPH. Na tuto skutečnost přišel pozdě až v 8/2019. Podá přihlášku k registraci k DPH, plátcem DPH se stává od 1. 4. 2018. Opraví všechny vydané faktury od 4/2018 doposud. Všechna uskutečněná plnění jsou v režimu přenesené povinnosti. Tzn. opraví vydané faktury, doplní na doklad „daň odvede zákazník“ a předá druhé straně. Je možné všechny vydané faktury v režimu přenesení daňové povinnosti uvést až v přiznání k DPH a kontrolním hlášení za období 8/2019? Jde o to, abychom se vyhnuli pokutám za pozdní podání kontrolního hlášení.

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    11. 9. 2019
  • Autor: Ing. Martin Děrgel