Přenesení daňové povinnosti - měření radonu

Jsme OSVČ od srpna nově plátce DPH. Naší činností je měření radonu na stavbách při přípravných stavebních pracích. Můžeme uplatnit přenesení daňové povinnosti (stavební činnost 431300- Průzkumné vrtné práce) na základě § 92e zákona o DPH?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    8. 11. 2019
  • Autor: Ing. Martin Novák