Převod nemovitosti na dceru

Fyzická osoba vlastní nemovitost k podnikání, kterou odepisuje. Není plátce DPH. Nyní se rozhoduje, že nemovitost přepíše na dceru. Jaký dopad z tohoto kroku plyne? Co se zůstatkovou neodepsanou hodnotou? 

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    8. 11. 2019
  • Autor: Ing. Petra Konderlová