Převod družstevního bytu a odpisu

Občan si v roce 2010 pořídil členský podíl v bytovém družstvu. V roce 2011 byl byt převeden na občana na základě smlouvy o převodu vlastnictví členu družstva (tj. převod do OV). Od roku 2018 tento byt pronajímá. Lze tento byt odpisovat? Na základě jakého paragrafu to lze, nebo nelze?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    19. 11. 2019
  • Autor: Ing. Petra Konderlová