Odvod prostředků za porušení rozpočtové kázně u právnické osoby zřízené obcí

Z jakých zdrojů lze hradit odvod do rozpočtu za porušení rozpočtové kázně v případě, že se jedná o nesprávné čerpání FKSP? Jedná se o právnickou osobu zřízenou obcí.

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    2. 12. 2019
  • Autor: JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.