Příjmy z receptur a ochranné známky – sociální pojištění

Fyzická osoba, nepodnikatel, má příjmy z poskytnutí práva k použití receptur a z poskytnutí licence k použití ochranné známky. Podléhají tyto příjmy odvodu sociálního pojištění?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    2. 12. 2019
  • Autor: Ing. Marta Ženíšková