Smlouva a faktura v EUR mezi tuzemskými plátci DPH uhrazená v korunách

Tuzemský plátce DPH jako dodavatel uzavřel smlouvu s tuzemským plátcem na dodávku zboží v měně EUR a fakturace byla domluvena také v měně EUR. Dodavatel vystavil fakturu v EUR, na faktuře uvedl v souladu se zákonem vyčíslení DPH v českých korunách kurzem ČNB k datu zdanitelného plnění. Na faktuře byl uveden i účet, na který má být faktura uhrazena a který je v měně EUR. Odběratel však fakturu zaplatil na jiný účet a provedl úhradu v korunách v hodnotě vyčíslení DPH. Vzhledem k tomu, že dodavatel musí zaplatit zboží do zahraničí v EUR, tak převodem na eura kurzem komerčních bank na realizovaném převodu tratí více než 130 000 Kč. Dodavatel chtěl odběrateli platbu v CZK vrátit a požadovat novou úhradu v EUR na eurový účet. Ekonomka dodavatele argumentovala tím, že je jejím právem (právem dodavatele) zaúčtovat eurovou fakturu pouze v českých korunách a také ji v českých korunách zaplatit a ztrátu přes 130 000 si máme naúčtovat na kurzové rozdíly. A vzhledem k tomu, že fakturu již v účetním systému vede jako korunovou a uhrazenou, tak to s námi již více nehodlá řešit a jednání opustila. Korunový účet, na který provedla platbu, si sama iniciativně vyhledala a rozhodla, že na něj provede platbu. Domníváme se, že na toto právo nemá, a dokonce, že účtování faktury v měně EUR v korunách je nepřípustné a dochází k porušení účetních předpisů. Prosíme Vás o potvrzení, že ekonomka odběratele nepostupuje v souladu s účetními předpisy, a pokud máme pravdu, prosíme Vás i o konkrétní uvedení těch předpisů, které byly porušeny.

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    3. 12. 2019
  • Autor: Ing. Ivana Pilařová