Vystavení daňového dokladu před datem uskutečnění zdanitelného plnění

Je možné vystavit fakturu za zboží s dřívějším datem vystavení, než je DUZP? Vím, že zboží bude dodáno 15. 2. 2019, vím za jakou cenu. Je tedy možné vystavit fakturu s datem 5. 2. 2019?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    10. 12. 2019
  • Autor: Ing. Petra Konderlová