Vystavení účenky EET předem

Je možné ze zákona vystavit účtenku EET předem? Např. podnikatel pořádá různé sportovní akce, kde má bar a tři přístroje na EET. Dále by potřeboval k zajištění vstupného další přístroj EET, ale u vstupu má většinou důchodce a ti s mobilní technikou moc neumí. Je možné, aby si např. den dopředu nebo ráno podnikatel vytiskl např. 100 vstupenek ve výši 50 Kč? Je to možné - muže si vytisknout takto např. 100 dokladů, aby je mohl při vstupu rovnou rozdat? A případě, že by prodal např. 80 vstupenek, pak každou zvlášť může stornovat, např. po skončení akce či druhý den? Řeší toto nějak zákon, případě v jakém ustanovení se toto téma dá dohledat? Je možné, že na základě storna vstupenek a zaevidovaní tržby předem, aby přišel FÚ na kontrolu - byl by to FÚ "spouštěč" kontroly či je možné x nutné tento postup nahlásit na FÚ? 

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    13. 2. 2020
  • Autor: Ing. Jiří Nigrin