DPH - nedobytná pohledávka

Naše společnost, plátce DPH eviduje pohledávky za dlužníkem (jinou českou společností, rovněž plátcem DPH). Společnost pozbyla živnostenská oprávnění, následně státní zastupitelství vyzvalo tuto společnost a jejího společníka k doplnění předmětu podnikání, nicméně zde nebyla žádná reakce. Soud poté jmenoval likvidátora, ten vyzval věřitele, aby přihlásili své pohledávky, což jsme učinili. V srpnu byla předložena soudu konečná zpráva, že společnost nemá žádný majetek s návrhem na výmaz této společnosti. Soud společnost v září vymazal. Máme tedy jednozačně nedobytnou pohledávku, kterou již nikdy nevymůžeme. Máme nějakou možnost jak opravit základ daně podle § 46 a násl. zákona o DPH (registrace platná k DPH byla do dne předcházející dni výmazu)? 

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    12. 2. 2020
  • Autor: Ing. Ladislav Pitner