Daň z nabytí nemovitých věcí - SJM

Manželé, manželka vlastní nemovitost mimo SJM. V zájmu klidného soužití se rozhodla vložit tuto nemovitost do SJM, aby měl manžel vlastnický podíl k této nemovitosti získané před manželství. Domníváme se, že notářským zápisem nevzniká žádná daňová povinnost - daň z nabytí, daň z příjmu. Jen se podá do 31. ledna následujícího roku daň z nemovitostí, kde vznikne spoluvlastnictví?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    12. 2. 2020
  • Autor: JUDr. Alena Koutná