Rozvaha a výsledovka

Společnost s r. o. vznikla v roce 2019, ale zatím žádnou činnost nevykonávala. Pro s. r. o. budeme sestavovat účetní rozvahu ve zkráceném rozsahu - je tento postup správný? U Aktiv tedy uvedeme pouze čtyři řádky A-D a u oběžných aktiv uvedeme 100 000 ve sloupci brutto a netto a minulé období bude nulové. A v pasivech uvedeme A, B, B+, C a D. U A Vlastního kapitálu uvedeme Běžné období 100 000 a ve sloupci min.účetní období 0. Ve výsledovce uvedu všechny řádku nulové. Dále ačkoliv zatím s.r.o. činnost nevykonávala lze do přílohy k účetní závěrce uvést informace ohledně ocenění, metodách atd.? Je to možné - předpokládám, že přílohu k účetní závěrce také musíme sestavit?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    2. 10. 2020
  • Autor: prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.