Fakturace na Slovensko neplátcem DPH

Český neplátce DPH (fotograf) bude fakturovat slovenskému plátci, částka se nebude týkat českého DPH, zároveň se tento neplátce nestává ident. osobou. Na fakturu napíšeme „REVERSE CHARGE“, DPH vypořádá slovenský plátce na Slovensku (místo plnění = SK). Uvažuji správně? Pokud by situace byla opačná - slovenský neplátce by fakturoval českému plátci, pak by se toto plnění objevilo v českém přiznání DPH a KH? Nejsem si jistá - když slovenský neplátce nemá přidělené DIČ, které by bylo v systém VIES?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    25. 3. 2020
  • Autor: Ing. Martin Novák