Nehmotný majetek

Společnost si nechává vyvíjet software na zakázku od softwarové společnosti. Jsou konzultační služby, které k tomu také vyžívá, ale které poskytuje jiná společnost, součástí technického zhodnocení? Je to nějak limitováno cenou těchto konzultačních služeb - jednotlivě nebo souhrnnou částkou?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    15. 5. 2020
  • Autor: Ing. et Ing. Mgr. Bc. Richard Blatný, FINS., IOM.