Marketingové služby

Česká firma vystavila zahraniční společnosti fakturu za marketingovou podporu. Získané prostředky vždy používá na kompenzaci nedaňových nákladů vzniklých při marketingových akcích a školeních spojených s propagací zahraniční společnosti. Setkal jsem se s požadavkem zaúčtovat vydanou fakturu na účet 513 na straně Dal. Dle mého názoru to ale nelze.

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    22. 5. 2020
  • Autor: Ing. Petra Konderlová