Zrušení registrace k DPH - datum

Jedná se o malé s. r. o., od března 2018 bez činnosti a registrace nám byla zrušena z moci úřední Rozhodnutím doručeným do datové schránky dne 7. 6. 2020, dle kterého účinnost zrušení nastává dnem nabytí právní moci rozhodnutí. Můžeme se odvolat do 30 dnů ode dne doručení, ale odvolávat se nebudeme. Moje dotazy jsou: 1) ke kterému datu nastane účinnost zrušení registrace a 2) pokud to bude až v červenci (já se domnívám, že k 7.7.), znamená to, že ještě podáme nulové přiznání za 2. čtvrtletí + za 3. čtvrtletí, anebo za 2. čtvrtletí + za část 3. čtvrtletí (1.-7.7.). 

Jak je to s datumy daňového přiznání? Předpokládám správně, že přiznání za 2. čtvrtletí bude mít běžný termín 25. 7. 2020, resp. tentokrát 27. 7. 2020? A v jakém termínu se má podat poslední přiznání, které bude za období od 1. do 7. 7. 2020? 

 

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    29. 6. 2020
  • Autor: Ing. Ladislav Pitner