Stavba fotovoltaické elektrárny a DPH

Firma s. r. o., plátce DPH, staví fotovoltaické elektrárny pro občany, firmy které nejsou plátci DPH a firmy , které jsou plátci DPH. Stavba pro všechny tyto 3 subjekty je materiál + montáž elektrárny. 1. Když se staví pro občana , který v daném měsíci zaplatí zálohu., musí firma za daný měsíc odvést DPH ze zaplacené zálohy, kde sazba DPH je 15%? Další měsíc bude konečné vyúčtování? 2. Firma neplátce DPH ( odběratel) . V jeden měsíc zaplatí zálohu a dodavatel odvede DPH z sazbou 21% z této zálohy,? Vyúčtování další měsíc. 3. Odběratel je plátce DPH. Jedná se v tomto případě o přenesení daňové povinnosti § 92ea a daň odvede zákazník, v okamžiku kdy bude stavba foto....elektrárny hotová? 

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    29. 7. 2020
  • Autor: Ing. Ladislav Pitner