Přepravní služby

Společnost A zprostředkovává (nevím, zda je to správný výraz) přepravu jak zboží, tak osob. Tyto služby neprovádí sama, ale sežene dopravce B, který svoje služby firmě A vyfakturuje a ta je poté fakturuje konečnému příjemci přepravy, firmě C. Jak tyto služby fakturovat? Přeprava je uskutečněna např. v květnu, ale než obdrží A fakturu od B, nestihne vyfakturovat firmě C do května. Je to problém odvést DPH až v červnu? A jak bude odvádět DPH, z celé fakturované částky a má nárok na odpočet z přijatých faktur za dopravu od B?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    29. 7. 2020
  • Autor: Ing. Ladislav Pitner