Nárok na odpočet DPH - vyúčtovací faktura bez DD k uhrazené záloze

V měsíci květnu 2020 jsme dodavateli uhradili zálohu, ke které nám však dodavatel omylem nevystavil daňový doklad. V následujícím měsíci červnu 2020 (DUZP 6/2020) byla vystavena vyúčtovací faktura, na které byla odečtena záloha jako nedaňová. Vyúčtovací faktura tak vykazuje základ DPH a DPH 21% v plné výši přijatého zdanitelného plnění. Máme prosím nárok na odpočet daně z této vyúčtovací faktury? Nebo nám musí dodavatel vystavit daňový doklad k uhrazené záloze (s DUZP 5/2020) a opravit vyúčtovací fakturu?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    29. 7. 2020
  • Autor: Ing. Ladislav Pitner