Nákup software ze zahraničí přes internet a DPH

Tuzemský podnikatel plátce DPH, si objedná přes internet např. software nebo nějakou aplikaci u zahraničního dodavatele. Poté obdrží doklad s tuzemskou DPH, ačkoliv uvedl své české DIČ a doklad by měl spadat pod režim reverse charge. Bohužel ani přes urgence jiný doklad neobdrží. Jak vykázat tento doklad v rámci daňového přiznání a kontrolního hlášení?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    15. 9. 2020
  • Autor: Ing. Martin Novák