Paušální daň

Mohou dva společníci společnosti požádat o paušální daň od roku 2021? Společnost není plátce DPH a celkový příjem z podnikání nepřesáhne 1 mil. Kč.

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    28. 12. 2020
  • Autor: Ing. Matěj Nešleha