Pronájem osobního automobilu jednatele do s. r. o.

Jednatel společnosti s. r. o. pronajímá do své firmy na základě nájemní smlouvy své soukromé vozidlo. Jednatel v s. r. o. nemá zaměstnanecký poměr.

1) Nájem vozidla, PHM, i opravy budou daňově uznatelným nákladem pro s. r. o.?

2) Může s. r. o. podat přiznání k dani silniční a i ji zaplatit, i když v TP vozidla je uveden vlastník jednatel společnosti (kolonka provozovatele není vyplněna) - jaké to bude mít daňové dopady?

3) Jednatel společnosti by tento pronájem měl zdanit v § 9 ZDP?

4) Jelikož se jedná o spojené osoby, nájemné za vozidlo by mělo být v ceně obvyklé. Jak se postupuje, pokud by nájem byl nižší - kdo dodaňuje?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    8. 1. 2021
  • Autor: Ing. Matěj Nešleha