Účtování úroků z BÚ a spořícího účtu u SVJ

Jaký je správný postup u úroků z BÚ a spořícího účtu u SVJ?

Daňové hledisko: - dle § 36 odst. 5 písm. b) ZDP je u úroků uplatňována srážková daň - dle § 38mb písm. b) ZDP není SVJ z důvodů úroků v bance povinno podat daňové přiznání. 

Účetní hledisko: rok 2020: - bankovní výpis - MD 211/D 644 - úrok 6,36 Kč - MD  211/D 644 - srážk. daň - 1,20 Kč - interní doklad k 31 .12. 2020 - MD 644/D 931 rok 2021: - po rozhodnutí shromáždění vlastníků - MD 931/D 911 Jsou tyto postupy správné? 

Doplňující otázka:

SVJ nemá jiné příjmy než úroky z BÚ a spořícího účtu. Postup pro účtování úroků u SVJ: rok 2020:

1) přijatý výpis z banky účtuji MD  221/D 644

2) Na konci roku účtuji interní doklad k 31. 12. 2020 - MD 644/D931 - a zde nevím, zda to mám takto účtovat, jelikož potom by k 31. 12. 2020 nebyl tento úrok vykázán ve Výkazu zisků a ztrát za rok 2020 Zda by to správně nemělo zůstat jen na 644 s tím, že v novém roce se to převede na ten účet 931.

3) Daňové přiznání vzhledem ke srážkové dani nepodáváme za rok 2020 následující postup v roce 2021:

4) Shromáždění vlastníků odsouhlasí účetnictví za rok 2020.

5) Po rozhodnutí shromáždění vlastníků proúčtuji MD 931/D 911.

6) SVJ předá do OR podepsanou rozvahu a přílohu k účetní závěrce za rok 2020.

Je tento postup takto správný? 

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    14. 1. 2021
  • Autor: Ing. Zdeněk Morávek