Možnost předání účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím FÚ

V novele DŘ je v §21b odst. 2 a 3 obsaženo toto: (2) Účetní jednotky, které jsou obchodními korporacemi a které nejsou účetními jednotkami podle odstavce 1, mohou předat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím podání u příslušného správce daně z příjmů. (3) Podání podle odstavce 2 musí obsahovat údaj o rozsahu, v jakém má být účetní závěrka předána rejstříkovému soudu... Jakým způsobem má s.r.o. docílit, aby FÚ na VR zaslal poplatníkem požadované dokumenty (např. pouze rozvahu a textovou přílohu)? a) Musí zaslat samostatně žádost a přiložit konkrétní dokumenty k odeslání do VR? Předpokládáme, že rozvaha a textová příloha by měly být v pdf? b) Musí zaslat samostatně žádost s uvedením konkrétních dokumentů a již nemusí zasílat samostatně tyto dokumenty, neboť je FÚ již obdržel v xml. souboru společně s DPPO, rozvahou, výsledovkou a textovou přílohou? c) V případě, že FÚ na VR dokumenty neodešle a VR uloží s.r.o. pokutu za nezveřejnění, může se této pokuty zprostit doložením žádosti na FÚ uvedením ID zprávy či doručenkou z datové schránky? Tzn. kdo ručí za uložení dokumentů na VR v tomto případě.

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    10. 3. 2021
  • Autor: Ing. Martin Děrgel