Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnance

Jsem zaměstnána v s. r. o. na dobu neurčitou. V současné době však čerpám rodičovskou dovolenou na své dítě. Když jsem vykonávala zaměstnání, přispíval mi zaměstnavatel (s. r. o.) na moje penzijní připojištění. Ovšem v době mé mateřské dovolené a mé rodičovské dovolené mi příspěvky zastavil. Je jeho postup správný? Nejedná se o nerovný přístup, když ostatním zaměstnancům příspěvky poskytuje? 

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    12. 3. 2021
  • Autor: JUDr. Bořivoj Šubrt