Účtování příspěvků zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření v účetním software

Účetní software, jeho mzdová část, má v sobě zahrnutu i funkci příspěvků zaměstnancům na doplňkové penzijní spoření. Účtování je pevně dáno výrobcem programu. Zaúčtováním měsíčních mezd se vytvoří závazkové doklady na úhradu příspěvků penzijním společnostem a ty jsou účtovány souvztažností MD 527 / DAL 527. Úhrada závazkového dokladu MD 527 / DAL 221. Domnívám, že tento postup není úplně správný. Dle mého názoru by bylo vhodnější postupovat buď zaúčtováním závazkového dokladu vůči penzijní společnosti MD 527 / DAL 325 a úhradu dokladu pak MD 325 / DAL 221 nebo variantně účtováním závazkového dokladu MD 395 / DAL 395 a úhradu pak MD 527 / DAL 221. 

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    12. 4. 2021
  • Autor: Ing. Ivana Pilařová