Polhůtní závazky

Daňovému subjektu vzniká povinnost v rámci daňovému přiznání dodanit polhůtní závazky. Jak tomu je, když závazek byl sice uhrazen, ale uhradil jej zaměstnanec a společnost nyní dluží tuto částku zaměstnanci a tento závazek je veden na účtu 333. Musí tento závazek také po uplynutí 30 měsíců dodanit?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    7. 4. 2021
  • Autor: Ing. Ivana Pilařová