Odborný kurz pro zaměstnance před vstupem do zaměstnání

Na základě uzavřené pracovní smlouvy má zaměstnanec nastoupit do zaměstnání 1. 6. 2021. Do této doby (tj. před vstupem do zaměstnání) absolvuje zaměstnanec kurz k prohloubení kvalifikace. Kurz uhradí zaměstnavatel. Lze náklady na tento kurz považovat za daňově účinný náklad a bude pro budoucího zaměstnance tento nepeněžní příjem osvobozen od daně?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    7. 4. 2021
  • Autor: Ing. Petra Konderlová