Specializační studium společníka/jednatele na VŠ

Společník a zároveň jednatel s. r. o. nemá ve smlouvě o výkonu funkce stanoven nárok na žádnou odměnu, má v ní však stanoven nárok na proplácení cestovného a případného školného souvisejícího s předmětem činnosti firmy. Firma provádí projekční a konzultační práce ve stavebnictví. Jednatel si nyní bude prohlubovat znalosti a začne studovat na VŠ ekonomické „Oceňování nemovitých věcí“ s tím, že tyto vědomosti při činnosti firmy následně využije. Faktura za školné je ve výši 52 000 Kč + DPH, jako odběratel je uvedena s. r. o. 1) Je nutné, aby na faktuře bylo uvedeno jméno studenta? 2) Je možno tento náklad považovat za daňově uznatelný a zároveň tento nepeněžní příjem nemusí jednatel nijak dodaňovat? Pokud by měl dodaňovat, jak toto provést? 3) Je možno si z faktury uplatnit DPH?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    27. 4. 2021
  • Autor: Josef Rajdl