Společenství vlastníků bytových jednotek - Fond správy domu a seznam nájemníků

Na fond správy domu se vybírá od vlastníků měsíčně určitá částka. Například 600 Kč. Za rok se například vybere 80 000 Kč, ale náklady - výdaje na správu domu jsou 95 000 Kč. Toto se dozvím, ale až na začátku dalšího roku a tak udělám opatření, že na další rok zvýším měsíční částku. Ale co s tím stávajícím rozdílem - 15 000 Kč. Mohu ho například doplnit z fondu oprav? Nebo tento minusový rozdíl mohu promítnout do celkového vyúčtování služeb za rok a nechat to vlastníky dodatečně zaplatit? A druhá věc je seznam nájemníků. Je mi jasné, že vlastník, který nebydlí v bytě a pronajal někomu, tak udělám seznam. Ale patří do této skupiny i rodič, který celý byt přenechal svému dítěti, který v bytě nebydlí, ale je členem Společenství, ale rodič, tím, že byt daroval dítěti členem přestal být? To asi není nájemník, pro potřeby zákona. A pak vlastník bytu se oženil, ale manželka není členem společenství. Je potřeba také nahlásit do seznamu nájemníků?