Náhrada bankovních poplatků při poukazování spoření zaměstnance na jeho běžný účet

Zákon o dani z příjmů [§ 6 odst. 9 písm. písmeno u)] uvádí: „částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s výplatou mzdy a se srážkami ze mzdy zaměstnanci, s placením příspěvku na pojistné (připojištění) ve prospěch zaměstnance, jakož i částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s poskytováním nepeněžitého plnění zaměstnanci“.

Platí osvobození i od bankovního poplatku pro poukazování spoření zaměstnance na jeho BÚ? Spoření mu srážím měsíčně ze mzdy a poukazuji na jeho běžný účet.

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    24. 6. 2021
  • Autor: Ing. Jiří Vychopeň