Osvobozené plnění po část roku

Společnost s r. o. vlastní penzion s hospodou (byty v domě nejsou) a několika pozemky. V minulém roce pronajímala nemovitost plátci, takže na základě dohody byly vystavené faktury s DPH. U všech nákladů, tudíž i oprav a TZ si uplatňovala DPH. V době koronakrize nájemce ukončil činnost. Nemovitost se od 1 do 4/2021 nepronajímala. Společnost stále nemovitost opravuje, a nakupuje různé věci do kuchyně, a bude mít novou ČOV. Nyní se rýsuje nový nájemce. Bohužel ale ještě není plátcem DPH. O plátcovství si bude žádat. Jak v tomto případě postupovat při nákupech majetku a opravách na nemovitosti, když zpočátku neplátci musíme vystavit fakturu bez DPH (jedná se o plnění osvobozené bez nároku na odpočet)? 

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    10. 6. 2021
  • Autor: Ing. Ladislav Pitner