Příjem z prodeje garáže

Fyzická osoba - občan v roce 2017 zakoupil garáž, v roce 2021 plánuje její prodej. Získané finanční prostředky chce využít na uspokojení vlastní bytové potřeby. Bude příjem z prodeje garáže osvobozen?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    10. 6. 2021
  • Autor: Ing. Jan Kašpar