DPH u zdravotních služeb

Registrované zdravotní zařízení mimo zdravotní výkony hrazené z veřejného zdravotního pojištění vykonává i činnost vedlejší, pro výrobce léků. V rámci 30 stránkové smlouvy poskytuje "zdravotní výkony" aplikaci léku ve fázi ověřovaní u svých pacientů, někdy i v posledním stádiu nemocí. Výsledkem je pokyn odběratele na objednávce k fakturaci " Platba za pacientské vizity zmonitorované za dané období v rámci studie 18796 ". Zpracování klinických studii je dle výkladu GFŘ, vyjmuto ze zdravotních výkonů = není splněna podmínka léčebného účelu a účelu ochrany lidského zdraví, mající za cíl ochranu, udržení, obnovu lidského zdraví, tj. diagnostikování, léčení nemoci a zdravotních obtíží a též jejich předcházení ? tedy zdanitelného plnění bez nároku na odpočet DPH. Zde se však jedná o urologické centrum, které v rámci zdravotních výkonů u svým pacientů přímo spolupracuje na experimentálních léčebných postupech. Nezpracovává studie, ale je aktivním účastníkem v rámci studie účinnosti léků před jejich schválením a uvedením na trhu, tedy přímá medikace , sledování zdravotního stavu pacientů a výsledky této práce předává k dalšímu zpracování.

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    10. 6. 2021
  • Autor: Ing. Ladislav Pitner