Zemědělská výroba nebo živnost - paušální výdaje

Chovám myši za účelem prodeje jako krmení pro hady. Mám oprávnění zemědělského podnikatele na živošišnou výrobu i živnostenský list na chov zvířat. Myši usmrtím a zpracuji jako zavakuovanou potravinu a prodávám chovatelům hadů. Výdaje uplatňuji procentem z příjmů. Jaké procento paušálního výdaje je správné, 80 % nebo 60 %?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    10. 6. 2021
  • Autor: Josef Rajdl