Náhrada škody

Plátce DPH pronajímá jinému plátci nemovitost (hotel). Na základě kontroly/inventury bylo zjištěno, že došlo k určitém opotřebení nemovitosti a byla stanovena náhrada tohoto opotřebení ve výši 300 000 Kč. Má být toto opotřebení majetku fakturováno s DPH (a jakým) nebo půjde o osvobozené plnění (náhrada škody)?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    7. 6. 2021
  • Autor: Ing. Martin Svoboda