Příspěvek na investiční životní pojištění pracovníkovi v pracovní neschopnosti

Společnost s r. o., která vede účetnictví a je plátcem DPH, může poskytovat zaměstnancům podle zákona příspěvek na investiční životní pojištění až do výše 50 000 Kč. Jsou stanovené nějaké podmínky pro poskytování tohoto příspěvku? Pokud je  pracovník určitou dobu v pracovní neschopnosti, snižuje se příspěvek, k poměru neodpracovaných dní a jaký je výpočet? Pokud bude pracovník v pracovní neschopnosti celý rok může/nemůže mu firma poskytnout příspěvek?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    11. 6. 2021
  • Autor: Ing. Ivana Pilařová