Pronájem bytů - obrat DPH u fyzické osoby (OSVČ)

Fyzická osoba nepodnikající dlouhodobě a pravidelně pronajímá byty s obratem 1,5 mil. Kč/rok. V dubnu 2021 se stává podnikající OSVČ. Započítává se pro účely stanovení DPH do obratu i příjem z tohoto pronájmu za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců? Překročí tato OSVČ obrat již v dubnu 2021? Započítávají se příjmy z dlouhodobého nájmu nemovitostí (dle § 9 zákona o daních z příjmu) do obratu z pohledu zákona o DPH u této již podnikající fyzické osoby?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    18. 6. 2021
  • Autor: Ing. Martin Svoboda