Zápůjčka a a oznámení o osvobozených příjmech dle § 38v ZDP

Zapůjčil jsem dceři 10 mil. Kč (smlouvou o zápůjčce) na nákup bytu. Dle § 3 odst. 4 ZDP úvěry a zápůjčky nejsou předmětem daně. Oznámení o osvobozených příjmech se na úvěry a zápůjčky nevztahuje. Nemusí proto dcera hlásit tuto zápůjčku na koupi bytu správci daně?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    20. 7. 2021
  • Autor: Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.