Zápis skutečného majitele

Společnost s r. o. má dva společníky. První má 80% podíl, druhý má 20% podíl. Musí být v rejstříku skutečných majitelů zapsáni oba, nebo stačí pouze první majitel s 80% podílem?

Akciová společnost má dva majitele: První má 75% podíl, druhý má 25% podíl. Musí být v rejstříku skutečných majitelů oba, nebo pouze 1. majitel s 75% podílem?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    20. 7. 2021
  • Autor: JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.