UPOZORNĚNÍ: Možnost zasílání vlastních dotazů do poradny Otázky a odpovědi bude dočasně nedostupná v období od 26. do 30. 11. 2021 z důvodu přechodu na novou verzi služby DAUČ. Prosíme o zaslání vaší otázky nejpozději 25. 11. 2021. Děkujeme za pochopení.

Omezení plateb v hotovosti a úhrada kupní ceny ve splátkách

Právnická osoba prodává fyzické osobě automobil, který měla ve svém obchodním majetku. Celková prodejní cena auta je 400 000 korun. Smluvní strany se dohodly, že cena bude uhrazena v hotovosti ve dvou splátkách a to tak, že první splátka ve výši 200 000 Kč do 31. 8. 2021 a druhá splátka ve výši 200 000 Kč do 30. 10. 2021. Myslím si, že splátky budou muset být uhrazeny bankovním převodem a společnost nemůže ani částečně přijmout hotovostní úhradu, protože celá kupní cena převyšuje limit pro hotovostní úhrady a společnost by porušila zákon o omezení plateb v hotovosti. Je tento závěr správný?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    13. 8. 2021
  • Autor: Ing. Martin Děrgel