UPOZORNĚNÍ: Možnost zasílání vlastních dotazů do poradny Otázky a odpovědi bude dočasně nedostupná v období od 26. do 30. 11. 2021 z důvodu přechodu na novou verzi služby DAUČ. Prosíme o zaslání vaší otázky nejpozději 25. 11. 2021. Děkujeme za pochopení.

Úrok z prodlení na dani z příjmů právnických osob

Správce daně vyrozuměl daňový subjekt o úroku z prodlení na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2020. Daň byla daňovým subjektem zaplacena 2. 7. 2021 a připsána na účet správce daně 7. 7. 2021. Úrok z prodlení byl vypočten správcem daně za 3 dny prodlení, od 5. 7. 2021 včetně do 7. 7. 2021 včetně. Daňový subjekt podal námitku proti vyrozumění o úroku z prodlení, ve které uvedl, že podle ustanovení § 252 odst. 2 daňového řádu je čtvrtým dnem, od kterého se počítá úrok z prodlení, je den 7. 7. 2021, neboť faktickým čtvrtým dnem byl státní svátek 5. 7. 2021, a měl by tak být posunut podle ustanovení § 33 odst. 4 daňového řádu na 7. 7. 2021. Správce daně námitku zamítl s tím, že úrok z prodlení vzniká od čtvrtého kalendářního dne prodlení až do dne připsání platby daně na účet správce daně. Je postup správce daně správný?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    8. 9. 2021
  • Autor: Ing. Jan Matějka

Související předpisy

Zákon 280/2009 Sb. daňový řád