Test nízké kapitalizace

Jednatel zapůjčil na základě smlouvy o bezúročné zápůjčky do své firmy 500 000 Kč. V roce 2021 udělal dodatek ke smlouvě, že částka 400 000 Kč se mění na zápůjčku úročenou, 100 000 Kč zůstává bezúročná. Dle § 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů je nutné vypočítat test nízké kapitalizace v případě spojených osob. Do výpočtu průměrného denního stavu se započítávají všechny půjčky od jednatele, tedy i ty bezúročné - vychází se z částky 400 000 Kč nebo 500 000 Kč? Celková zápůjčka bude vrácena až za 5 let (2025).

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    9. 9. 2021
  • Autor: Ing. Ivana Pilařová